Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate a informațiilor personale (denumită în continuare Politica) se aplică tuturor informațiilor pe care Talioi VIT SRL (continuare Operator) pot primi despre Utilizator în timpul utilizării oricăror servicii, servicii, forumuri, produse sau servicii pe site-ul kursvt.com și alte site-uri deținute de Operator pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv în alte zone de domeniu (denumite în continuare "Servicii") și în timpul executării de către Operator a oricăror acorduri și contracte cu Utilizatorul.
Utilizarea serviciilor operatorului înseamnă acceptarea necondiționată a utilizatorului cu această politică și condițiile de prelucrare a informațiilor sale personale specificate în aceasta; în caz de dezacord cu acești termeni, Utilizatorul trebuie să se abțină de la utilizarea Serviciilor.
1. Informațiile personale ale utilizatorilor pe care operatorul le procesează în cadrul acestei politici, "Informații personale ale utilizatorilor" înseamnă:
1.1 Informațiile personale pe care utilizatorul le furnizează despre înregistrare (crearea unui cont) sau în cursul utilizării Serviciilor, inclusiv datele personale ale Utilizatorului. Obligația de a furniza informațiile despre Servicii este marcată într-un mod special. Alte informații sunt furnizate de Utilizator la discreția sa.
1.2 Informațiile care sunt transmise automat către Operator prin intermediul programului instalat pe dispozitivul utilizatorului, inclusiv adresa IP, datele cookie-ului, informațiile despre browser-ul utilizatorului (sau un alt program prin care sunt accesate serviciile), timpul de acces, adresa paginii solicitate .
1.3 Date furnizate site-urilor pentru a furniza servicii și / sau a vinde bunuri și / sau pentru a oferi alte obiecte de valoare pentru vizitatorii site-ului web, în conformitate cu activitățile acestor resurse:
• nume de familie
• nume
• e-mail
• numărul de telefon
1.4 Această Politică este aplicabilă numai Serviciilor și nu controlează și nu este responsabilă pentru site-urile terțelor părți la care utilizatorul poate face clic pe link-urile disponibile în Servicii. Pe aceste resurse, pot fi colectate sau solicitate de la utilizator alte informații personale, precum și alte acțiuni. Operatorul nu verifică exactitatea informațiilor personale furnizate de Utilizator și nu-și poate evalua capacitatea. Cu toate acestea, Operatorul presupune că utilizatorul furnizează informații personale exacte și suficiente și păstrează aceste informații actualizate.
2. Scopul prelucrării informațiilor personale ale utilizatorilor Operatorul colectează și stochează doar acele informații personale care sunt necesare pentru furnizarea Serviciilor sau executarea contractelor și contractelor cu Utilizatorul, cu excepția cazului în care legea prevede stocarea obligatorie a informațiilor personale pentru o perioadă prevăzută de lege. Operatorul procesează informațiile personale ale Utilizatorului în următoarele scopuri:
2.1 Identificarea partidului in cadrul activitatii cu Operatorul;
2.2 Furnizarea la utilizator a unor servicii, bunuri și alte valori;
2.3 Comunicarea cu Utilizatorul, inclusiv trimiterea de notificări, solicitări și informații privind utilizarea serviciilor operatorului, precum și prelucrarea cererilor și solicitărilor de la Utilizator;
2.4 Îmbunătățirea calității serviciilor, ușurința în utilizare, dezvoltarea de noi servicii;
2.5 Direcționarea materialelor publicitare.
2.6 Efectuarea de studii statistice și alte studii bazate pe date anonime.
3. Conditii de prelucrare a informatiilor personale ale utilizatorilor si transferul lor catre terti. Serviciile stocheaza informatiile personale ale utilizatorilor in conformitate cu reglementarile interne ale resurselor specifice (servicii de mail, acceptarea platilor, etc.). În ceea ce privește informațiile personale ale Utilizatorului, confidențialitatea acestuia este menținută, cu excepția cazurilor în care Utilizatorul oferă în mod voluntar informații despre el însuși pentru accesul general la cercul nelimitat de persoane. Operatorul are dreptul de a transfera informațiile personale ale Utilizatorului către terți în următoarele cazuri:
3.1. Utilizatorul și-a exprimat consimțământul față de astfel de acțiuni prin consimțământ, exprimat în furnizarea acestor date;
3.2. Transferul este prevăzut de legislația moldovenească sau de alte prevederi aplicabile, în conformitate cu procedura stabilită de lege;
3.3. Acest transfer are loc ca parte a vânzării sau a altui transfer al afacerii (integral sau parțial) și toate obligațiile de a respecta termenii acestei politici în ceea ce privește informațiile personale primite de aceasta sunt transferate dobânditorului.
4. Modificarea și ștergerea informațiilor personale. Depozitarea obligatorie a datelor
4.1 Utilizatorul poate oricând să schimbe (actualizeze, completeze) informațiile personale furnizate de el sau de partea sa, folosind funcția de editare a datelor personale în secțiunea corespunzătoare a Serviciului sau lăsând o aplicație la adresa de e-mail: info@kursvt.com
4.2 De asemenea, utilizatorul poate șterge informațiile personale care le sunt furnizate într-un anumit cont, lăsând o declarație la adresa de e-mail: info@kursvt.com
4.3 Drepturile prevăzute în paragrafe. 4.1. și 4.2. Această politică poate fi limitată conform legii. În special, astfel de restricții pot prevedea obligația operatorului de a păstra informațiile modificate sau șterse de către utilizator pentru o perioadă stabilită prin lege și de a transfera aceste informații în conformitate cu procedura stabilită de lege unei autorități publice.
5. Măsuri utilizate pentru protejarea informațiilor personale ale Utilizatorului
5.1 Operatorul va lua măsurile organizatorice și tehnice necesare și suficiente pentru a proteja informațiile personale ale utilizatorului de accesul, distrugerea, modificarea, blocarea, copierea, difuzarea, precum și de la alte acțiuni ilegale ale unor terțe părți cu privire la acesta.
6. Feedback-ul. Întrebări și propuneri Orice sugestii și întrebări despre această politică, utilizatorul are dreptul să trimită un e-mail: info@kursvt.com

Rechizite:
TALIOI VIT SRL
Mun. Chisinau, bd. Mircea Cel Batrin 13/1 of 1k
c/f 1018600033095 c/b MD82AG000000022513436721
c/bancii AGRNMD2X877 BC Moldova Agroindbank