Acordul Ofertă publică

Aceasta oferta reprezinta o oferta oficiala a companiei Talioi VIT SRL c / f 1018600033095 in persoana directorului general si autor al cartii electronice Turcu Vitalie, denumita in continuare Vanzator, si isi exprima intentia de a incheia un acord de vanzare a produselor informative (denumit in continuare Infoprodus) cu orice persoana denumita în continuare, Cumpărător, care acceptă termenii acestei Oferte. Această ofertă este disponibilă permanent pe Internet și este disponibilă pe: https://kursvt.com/pubofertaro.html
1. Conceptul Ofertei 
1.1. În această Ofertă, următoarele concepte și termeni sunt folosiți în următorul sens:
1.1.1. Website - informații postate de Vânzător pe Internet pe: kursvt.com
1.1.2. Infoprodus este o formă specială de prezentare a informațiilor către cumpărător, destinată dobândirii a cunoștințelor și abilităților suplimentare într-un anumit domeniu de activitate.
1.2. În ofertă pot fi utilizate concepte care nu sunt definite această Ofertă 1.1.. În aceste cazuri, interpretarea conceptelor se face în conformitate cu textul și sensul acestei Oferte. În lipsa unei interpretări clare a conceptului în textul Ofertei, trebuie să se conducă, în primul rând, prin interpretarea conceptelor utilizate pe site-ul Internet al Vânzătorului, în al doilea rând, prin legislația civilă a Republicii Moldova.
2. Obiectul prezentei oferte
2.1. Obiectul prezentei oferte este vânzarea de către vânzător către cumpărător a produselor informative în formă electronică (video, audio, text și grafica) și / sau postate pe site-ul vânzătorului.
3. Obligațiile părților
3.1. Vânzătorul se obligă:
3.1.1. Sa ofere Cumpărătorului posibilitatea de a accesa produsul info achiziționat de acesta, în special transmiterea în format electronic a produsului info (oferind acces la vizualizarea și / sau descărcarea versiunii digitale a produsului info) sau să creeze condiții pentru cumpărător să vadă difuzarea online relevantă a produsului info sau să efectueze alte acțiuni necesare pentru ca cumpărătorul să acceseze produsul info relevant;
3.1.2. Sa ofere Cumpărătorului, în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la data achitarii în contul Vânzătorului, accesul la versiunea digitală a imaginii infografice.
3.1.3. Sa accepte de la cumpărător plata pentru infoprodus achiziționat de el;
3.1.4. Sa efectueze alte sarcini prevăzute de această Ofertă.
3.2. Cumpărătorul se obliga:
3.2.1. La achitare si formarea comenzii a infoprodusului, sa ofere informații exacte și complete despre sine.
3.2. 2. Să plătească vânzătorului costul integral al produsului informativ achiziționat de acesta într-un mod convenabil;
3.2. 3. Sa nu afirme vânzătorului, pretenții, reclamații și plângeri în cazul stabilit din p.  7.1 din această Ofertă;
3.2. 4. Să îndeplinească alte atribuții prevăzute de această Ofertă.
4. Termenii de plată pentru produsul info
4.1. Cumpărătorul se obligă să plătească vânzătorului costul integral al infoprodusului indicat pe site-ul vânzătorului.
4.2. Plata costului produsului informativ corespunzător este efectuată de către cumpărător prin plata integrală a acestui cost.
4.3. Ordinea de transfer, precum și alți termeni de plată pentru valoarea infoprodusului cumpărat de către cumpărător sunt determinate pe site-ul vânzătorului. Plata produselor informative se efectuează prin transferuri electronice, bancare și altele.
5. Acceptarea acestei Oferte
5.1. Acceptarea acestei oferte este plata de către cumpărător a costului produsului informativ relevant și înseamnă acceptarea completă și necondiționată de către cumpărător a termenilor acestei oferte.
5.2. Această Ofertă este acceptată ca din momentul în care banii sunt în contul Vânzătorului.
5.3. Din momentul în care banii sunt în contul Vânzătorului, contractul de vânzare a infoprodusului este considerat încheiat.
6. Dreptul de autor
6.1. Toate drepturile de autor asupra produsului informativ achiziționat de către cumpărător, în special dreptul exclusiv la acesta, aparțin direct vânzătorului.
6.2. Cumpărătorul nu are dreptul să utilizeze produsul informativ achiziționat de la vânzător sub numele său propriu, sub numele oricărei alte persoane sau sub un nume asumat sau să încalce alte drepturi de autor ale vânzătorului.
6.3. Cumpărătorul produsului informativ are dreptul să îl folosească exclusiv în scopuri personale. Nu este permisă achiziționarea, vânzarea sau daruirea infoprodusului de către cumpărător către o altă persoană, precum și alte forme de realizare a acestuia.
6.4. Cumpărătorul se obligă să nu difuzeze și să distribuie produsul informativ achiziționat de acesta pe Internet, precum și în orice alte surse accesibile terților.
7. Responsabilitățile părților
7.1. Vânzătorul nu este responsabil pentru realizarea rezultatelor practice legate de utilizarea informațiilor conținute în infoprodus, orice recomandări conținute în infoprodus sunt efectuate de către cumpărător la discreția lor.
7.2. Pentru încălcarea prevederilor punctelor 6.2, 6.3, 6.4. Cumpărătorul se obligă să plătească vânzătorului o penalitate în cuantumul costului de o suta de ori al infoprodusului corespunzător.
8. Durata și modificarea condițiilor Ofertei
8.1. Această Ofertă intră în vigoare din momentul publicării pe site-ul Internet al Vânzătorului și este valabilă până când părțile își îndeplinesc pe deplin obligațiile.
8.2. Vânzătorul are dreptul să modifice termenii Ofertei în orice moment. Cumpărătorul confirmă acordul său cu privire la modificările aduse termenilor acestei oferte la achiziționarea repetată a produselor de informații ale vânzătorului.
9. Procedura de soluționare a litigiilor
9.1. Părțile au stabilit o procedură pretrială de soluționare a litigiilor. Termenul de răspuns la o plângere este de 10 (zece) zile lucrătoare de la data apelarii.
9.2. În cazul în care nu se ajunge la un acord privind problemele controversate, litigiul rezultat din Contractul de vânzare și cumpărare Infoprodus este supus unei revizuiri judiciare în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova la locul de trai a vânzătorului.
10. Alți termeni și condiții
10.1. Momentele și problemele neprevăzute și nerezolvate prin această ofertă sunt reglementate și soluționate în conformitate cu prevederile actualei legislații a Republicii Moldova.
10.2. Părțile confirmă faptul că Contractul de vânzare și cumpărare a produselor Info constituie un acord complet între Vânzător și Cumpărător.
10.3. În cazul pierderii oricărei condiții a acestei Oferte în conformitate cu legislația în vigoare, dispozițiile rămase rămân neschimbate, iar condiția nevalidă este supusă clarificării sau înlocuirii cu legislația relevantă.
11. Detaliile vânzătorului
Talioi VIT SRL c / f 1018600033095
Turcu Vitalie
tel. 068660085
info@kursvt.com